Kayantabe_7
  • Project Name

    Kayantabe Community Pantry

  • Location

    Barangay Manuali, Pocac Pampanga

  • Project Date

    April 30, 2021

Kayantabe Community Pantry

Sa panahon ng pangangailan, may kaantabay kang masasandalan.
 
Let us be each other’s support system in these trying times.
 
“MAGBIGAY AYON SA KAKAYAHAN, KUMUHA BATAY SA PANGANGAILANGAN”
JCI Angeles City Culiats “Kayantabe” is inspired by Maginhawa’s Community Pantry and will be happening on April 30, 2021 | Friday | 10:00am | Angeles City
 
#JCIAngelesCityCuliat #RCT #JCIPhilippines #Kayantabe
 
Kayantabe_6
Kayantabe_5
Kayantabe_4
Kayantabe_3
Kayantabe_2
Kayantabe_1